Kam se ztrácejí peníze z Grand Prix Brno?

13. 08. 2015 11:29:30
Velká cena Brna není hodna obdržet z veřejných rozpočtů ani jednu jedinou korunu. Dotování tohoto podniku je výsměchem daňovým poplatníkům.

O víkendu se jel 50. ročník Grand Prix České republiky silničních motocyklů. V jeho průběhu se vystupňoval i mediální nátlak vedení okruhu na získání dalších veřejných prostředků. Město Brno, Jihomoravský kraj a Automotodrom Brno dávají dohromady jakýsi obskurní spolek, přes který mají téci peníze daňových poplatníků. Jako místní patriot, který bydlel u starého okruhu, dělal zde pořadatele, poklízel balíky slámy, při cestě z autobusu často bez řečí podlézal pod mostkem nad potokem trať (přechody nebyly, museli jste čekat cca 2 hodiny na odjetí kubatury), mám k Velké ceně Brna citový vztah. Co je ale moc, to je příliš.

Není rozhodující, zda dotace ze státního rozpočtu na „zalistovací poplatek“ budou vyplaceny prostřednictvím Českého svazu motocyklového sportu (jako před rokem 2013) nebo přes jinou neziskovou organizaci. Z tohoto kroku bude profitovat akciová společnost Automotodrom Brno a s ní spojené osoby. Ve čtvrtek 13.8.2015 se v 12:18 na Novinkách objevila zpráva, že Automotodrom Brno nemůže čerpat žádné dotace, neb je zadlužen (zde). Společnost o tomto informovala ministerstvo školství, ale ne další protagonisty vyjednávání. Michal Hašek vyjádřil veliký podiv nad touto "novou" informací. Co za zoufalce sedí na těchto úřadech? Stačí otevřít sbírku listin na www.justice.cz a je to jasné. Za další, člověk se opravdu ztrácí v tom, jak si politici představují fungování jimi zakládaného spolku.

O tom co se děje uvnitř této společnosti však ví pouze její vedení, hlavní akcionáři a možná tak nějak soukromě, bokem i politici, kteří organizují přísun peněz od daňových poplatníků. I když ti vlastně nepotřebují vědět vůbec nic. Z jejich kapes ty desítky milionů korun nepůjdou, za to se budou hřát v mediálním odlesku Velké ceny Brna, fotit se v paddocku a natřásat se před místními umbrella girl.

Ony ty kšeftíky mají ještě jeden rozměr. Politici Jihomoravského kraje za přidělení dotací (z našich daní, tj. cizích peněz) žádali každý rok stovky VIP vstupenek, a to včetně vztyčení speciálního stanu, dodání rautu a hostesek (nějak mi to připomíná Rusko, chyběl snad jenom požadavek na dodání sexuálních pracovnic). Získané vstupenky by šly prodat za celkem 3 miliony korun, ale politici odmítají sdělit, kam se poděly (zde). Toť otázka, kolik kamarádíčků kamarádíčků si vstupenek pořízených za veřejné peníze užilo. Celkem se divím, že celou aféru nevyšetřuje již policie jako zpronevěru.

Z hlediska informací se Automotodrom chová jako černá díra. Ve sbírce listin obchodního rejstříku není doplněna výroční zpráva za rok 2014 (stav z 13.8.2015). Zcela skryty zůstávají nájemní vztahy s majiteli nemovitostí (pozemků, staveb) v areálu okruhu stejně jako peněžní toky mezi společností a osobami, které ji ovládají. Ostatně někteří z minoritních akcionářů by měli co říci veřejnosti. Na jejich popud soud rozhodl o neplatnosti usnesení valné hromady konané 19.4.2011. Zde mělo dojít k navýšení podílu majoritních akcionářů kapitalizací pohledávek.

Sdělí vedení města Brna, které by mělo držet 5 procent akcií, něco bližšího o poměrech ve společnosti? Vždyť si nedávno nechalo udělat audit, který, jak směšné, zastupitelé dostali z velké části začerněn (zde).

Samotný vznik těchto pohledávek je nanejvýš zajímavý. Jak píše Luděk Mádl v Hospodářských novinách v článku „Masarykův okruh leží na pozemcích Abrahama. Impérium už zkoumá audit“ (13.5.2015) s "příslušenstvím 1" a "příslušenstvím 2".

.....O co šlo? Karel Abraham má syna, také Karla. Je to motocyklový závodník, jezdí teď v královské kubatuře MotoGP a fanoušci mu přezdívají Kája Abája. Jeho závodění zaštiťuje firma Abraham Motor Racing, přičemž roli jediného jednatele "eseróčka" plní závodníkův otec Karel Abraham, který je zároveň jedním ze dvou společníků.

A právě Abraham Motor Racing poslal Automotodromu na základě série smluv o propagaci značky a reklamě tři faktury, které generují tři dosud neproplacené pohledávky. Jedna činí 28 356 000 korun, další dvě jsou vždy na 30 milionů korun.

Valná hromada Automotodromu Brno 19. dubna 2011 rozhodla, že se pohledávka zkapitalizuje navýšením základního jmění o 88 356 000 korun a akcie budou přednostně nabídnuty určenému zájemci – společnosti Abraham Motor Racing.

Autoklub ČR to u Krajského soudu v Brně zažaloval. V usnesení soudu z dubna 2012 je zmíněna i argumentace Autoklubu, který označil pohledávku za účelovou a sloužící k tomu, aby Abraham v Automotodromu navýšil svůj akciový podíl.

Lze se jen domnívat, že protiplněním ze strany "Abájovy" stáje měl být reklamní nápis Automotodrom Brno, umístěný po tři sezony na kokpitu jeho stroje. Vše popisoval dodatek smlouvy, který však Automotodrom odmítl soudu vydat s vysvětlením, že jde o jeho obchodní tajemství.

V listopadu 2013 se na scéně, lépe řečeno na valné hromadě Automotodromu objevuje další pohledávka, tentokrát jde o úvěr od A. B. R. Investu na částku 85 milionů plus úroky, které tehdy činily takřka 17 milionů korun. V součtu s příběhem kolem Abraham Motor Racingu už tu byla snaha proměnit v akcie pohledávky vůči Automotodromu za 190 336 000 korun. Což zhruba odpovídá základnímu kapitálu "akciovky" ve výši 191 438 000 korun.

Možná by byla zajímavá i historie samotného vzniku akciové společnosti Automotodrom Brno, kterak došlo k privatizaci státního majetku. On je zajímavý i konec privatizačního občanského sdružení. Opět cituji Luďka Mádla (Hospodářské noviny „Masarykův okruh leží na pozemcích Abrahama. Impérium už zkoumá audit“ (13.5.2015)

Automotodromu Brno patří v areálu část budov, ale žádné pozemky, tedy ani ty, na kterých leží závodní dráha. Ty patřily do majetku občanského sdružení Automotoklub Masarykův okruh, které bývalo akcionářem Automotodromu Brno.

Jeho členové si ovšem 27. května 2011 v brněnském hotelu Voroněž odhlasovali, že akceptují nabídku Karla Abrahama a prodají mu veškerý nemovitý majetek sdružení. Ze 146 přítomných bylo pro 97 členů, proti 26, hlasování se zdrželo 23 osob. V červenci 2013 Abraham majetek koupil za 40 milionů korun, které si mezi sebe členové občanského sdružení rozdělili. A pak svoje společenství rozpustili.

Hlavní problém spočívá problém v nejasnostech v hospodaření této firmy v průběhu každoročně dotované Velké ceny Brna. Bezprostředně po skončení Velké ceny 2014 se veřejnost od vedení okruhu dozvěděla, že za všechny tři dny přišlo celkem 240 tisíc diváků a nedělní závod zhlédlo 138 tisíc lidí. Podle ředitelky Ivany Ulmanové však více než půlka návštěvníků neplatí. Každá stáj MotoGP prý dostává 1000 volných vstupů, u Moto2 a Moto3 zhruba 800. (Zde je vyjádření Ivany Ulmanové).

Celkem 56 závodních týmu mělo obdržet 46.400 volných vstupů, o kterých vedení okruhu tvrdí, že byly skutečně využity. Lehkými počty, při odhadnuté ceně 2000 korun za vstup, to znamená pro Automotodrom ztrátu 92.800.000 korun. Proč vlastně? Těžko si jde představit, že ze Španělska přijde závodníkovi tisíc příbuzných. Tolik snad nebylo ani Hujerů ve známém filmu Marečku, podejte mi pero. Nepřipadá v úvahu ani rozdávání volných vstupů sponzorům, protože většina stájí nemá vazbu na české prostředí. Když se do toho všeho zamíchají volné vstupy pro seniory a děti, tak počet platících a neplatících návštěvníků prostě nejde spočítat. Není tedy znám celkový počet návštěvníků. Nejde ověřit, kolik vstupenek, jakého druhu, zda na jeden, dva či tři dny, a na jaké tribuny (přírodní, sedadlové) bylo prodáno. Nahlašovaná čísla jsou záhadná i pro obec Říčany a brněnskou městskou část Žebětín v jejichž katastru se okruh nachází, a na jejichž základě vybírají obecní poplatek ze vstupného. A to, co nejde spočítat, může lákat k nepravostem.

Rozdávání volných vstupenek má i daňový rozměr. Jedná se o nepeněžité plnění. Vyžaduje finanční správa DPH z těchto vstupenek, resp. AMD zvyšuje svoji ztrátu úhradou tohoto DPH? Nemají motocyklové stáje hradit v souvislosti s těmito dary např. daň darovací či z příjmu (v Česku nebo ve své domovské zemi)? Jak vypadá fyzické předání vstupenek?

Podle dalšího vysvětlení ředitelky okruhu Ivana Ulmanové, návštěvnost zveřejňuje promotér závodů společnost Dorna na základě leteckých záběrů. Jestli pohledem z letadla finanční úřad kontroluje daňová přiznání a vybírají se tak místní poplatky, tak to se potěš poplatníku.

Vedení Automotodromu pouští na veřejnost čísla o počtu diváků podle toho jak se to kdy hodí. Ve snaze nadsadit ekonomický význam Velké ceny Brna uvádí 200 až 250 tisíc návštěvníků a z těchto čísel konstruuje přínos pro státní rozpočet. Následně zjistíme, že jde o součet všech diváků za tři dny. V posledku, ve snaze vyloudit dotaci z veřejných peněz, se od ředitelky okruhu dozvíme, že platících lidí má být pouze 40-50 tisíc. Zastánci pořádání Velké ceny v Brně zdůrazňují význam akce pro propagaci Česka, příjezd desítek tisíc návštěvníků spojený s růstem tržeb za ubytování, občerstvení a obecně daňových příjmů.

Však se také hejtman Michal Hašek snažil legitimovat podporu Grand Prix poukazováním na dotace pro Mezinárodní filmový festival v Karlových Varech a Mistroství světa v klasickém lyžování v Liberci (že ho huba nebolí, odvolávat se na takový propadák a národní ostudu). Jenže, neexistuje tak blbý veřejný výdaj, aby se neuskutečnil. Včerejší hlasování rady Jihomoravského kraje a zastupitelstva města Brna pro zřízení "spolku na podporu Velké ceny Brna" to opět dokazují.

Brněnští kmotři cíleně šíří fámy, že hned jak Masarykův okruh ztratí licenci, pražští šíbři si v hlavním městě postaví za miliardy korun novou závodní dráhu. A dotace budou ve stamilionech. Stačí jim také poukázat na jiné nesmyslné veřejné výdaje, jak je uvedeno výše, a někteří Brňáci v souvislosti s Velkou cenou vypínají mozek. Přece „Když vy, tak i my. A na štok“.

Celý problém jde rozdělit na dvě části. Za prvé dosažení maximální transparentnosti. Poskytnutí informací o cenách, vazbách mezi ekonomickými subjekty, závazcích, pohledávkách, nájemních smlouvách s majiteli pozemků pod okruhem, tržbách, počtu prodaných vstupenek, celkovém počtu vydaných (předaných obdarovanému) a použitých volných vstupenek, celkových vstupů přes elektronické turnikety, počet VIP vstupenek politickým papalášům a nákladů na jejich opečování, způsob rozdávání těchto prominentní vstupenky atd., atd. atd. Pokud někdo chce veřejné peníze, musí se prostě vysvléci donaha.

Tyto informace mají všichni zainteresovaní nikoliv zatajovat, ale přímo vnucovat celé veřejnosti. Nejde si hrát na "kompetentní" osoby a ostatní. Nikdo dnes neví, jaké informace politici vlastně mají k dispozici. Někteří začerněný audit a pár vyvolených audit nezačerněný? A jakou má vůbec zmiňovaný audit informační hodnotu, když se politici hádají, že "nenaznačoval závažný problém zadlužení" (zde). Auditor v podstatě ověřuje, zda v účetnictví je vedeno způsobem 2+2=4. Všechny české banky, dříve než zkrachovaly, procházely auditem. Auditor určitě nehodnotí zda počet návštěvníků odpovídá počtu prodaných lístků, zda jsou pohledávky oprávněné atd. Audit má většinou něco zakrýt nebo poskytnout berličku, někdy klacek.

Bez těchto podkladových informací je naprosto nemorální věštit nějaké přínosy Velké ceny pro společnost, veřejnost a jiné bájné entity. Zatím to vypadá, že z peněz daňových poplatníků má někdo soukromý plezír.

Teprve po informačním striptýzu může začít seriózní diskuse o tom, zda Velkou cenu Brna podporovat z veřejných peněz nebo ne. Začít by se mělo od úvahy ohledně smysluplnosti takového výdaje.

1) Promotér Dorna požaduje registrační poplatek 80 milionů korun ročně a není jisté, zda se nebude ještě zvyšovat.

2) V podstatě veškeré příjmy z reklamy a vysílacích práv okolo Velké ceny jde za společností Dorna.

3) Dorna stanovuje, že cca 50.000 vstupenek v ceně desítek milionů korun se musí rozdat závodním stájím (kolik těchto volných vstupenek je dohromady, to nikdo neví (Zde je vyjádření Ivany Ulmanové).

4) Pořadatel dodává infrastrukturu a nese náklady na její provoz (včetně oprav a údržby závodní tratě) i vlastní pořádání. Je samozřejmé, že AMD nic takového zdarma dělat nebude a "spolku" všechno řádně vyúčtuje.

Odhaduji, že přímé roční náklady "spolku" na pořádání Velké ceny se budou pohybovat kolem 120 milionů korun.

Argument, že v jiných zemích tyto poplatky také platí veřejný sektor není argumentem. V Ruandě-Urundi možná žerou lidi, ale to neznamená, že je to správné, a že je musíme žrát také.

Teoretický přínos by snad mohli mít jen a pouze zahraniční diváci, ti domácí svoji spotřebu pouze přemístili ze svého bydliště do Brna. Tuzemské návštěvníky je nutné v jakékoliv studii o užitečnosti Velké ceny Brna pominout. No, opět jsme u problému, kolik lidí a odkud vlastně do Brna přijíždí, kolik peněz skutečně utratí (když bydlí hlavně ve stanu), kolik z této útraty se vybere daní, ale hlavně jaký z toho mám jako občan přínos. Pochybuji, že majitelé stánků s buřty a pivem či sexuální pracovnice odvedou na daních více než zlomek chystaných nákladů.

V podstatě se jedná o nesmyslnou diskusi, která se vede vždy, když se má prosadit nějaká akce přinášející soukromý profit z veřejných peněz, jako třeba olympiáda a podobně. V podstatě jako vždy při prosazování takovéhoto veřejného výdaje se jedná o směsici blábolů, demagogie o obecném blahu, fantasmagorií a zbožných přání.

Politici postupují stylem "na myšlení jsme tu my, a vy držte hubu a krok". Za současné informační mlhy není Velká cena Brna hodna obdržet z veřejných rozpočtů ani jednu jedinou korunu. Nenechme se opět postavit před hotovou věc.

PS: Motocyklový závodník Karel Abrahám ml. se vyjádřil, že si není jist, zda pojede příští sezónu. Že by to nějak souviselo s nejistotou okolo pořádání Velké ceny Brna v příštím roce?

(text vyšel v Lidových novinách 5.9.2014, po jeho uveřejnění mi poslal bývalý spolužák zaměstnaný na Automotodromu Brno mail, že jsem pěkná ......)

PSS: I po převzetí pořadatelství Spolkem pro GP Brno pod "kontrolou" Brna a Jihomoravského kraje se nic nezměnilo. Údaje, resp. výsledky hospodaření jsou utajované, prostě nejsou k dispozici. Snad jediné je to, co je na rejstříku ve Sbírce listin. A to snad každý uzná, že za desítky milionů korun z našich daní je žalostně málo. Takže nezbývá než konstatovat, že čachry pokračují.

Autor: Vilém Barák | čtvrtek 13.8.2015 11:29 | karma článku: 47.57 | přečteno: 23156x

Další články blogera

Vilém Barák

Rovnost v útrobách strojů

Příkladem Golema utrženého z řetězu představuje rezidenční parkování v Brně. Vyvolená skupina získala parkovací privilegium a celé „hlídání pořádku“ probíhá skrytě, v elektronických obvodech. Nikdo neví, jak je s údaji zacházeno.

17.7.2019 v 14:48 | Karma článku: 17.13 | Přečteno: 428 | Diskuse

Vilém Barák

Dálniční síť patří k vojenské výzbroji

Neschopnost opravovat dálnice snižuje kvalitu života občanů a ohrožuje bezpečnost Česka i našich spojenců. V souvislosti s průjezdem amerického konvoje je dobře, že české dálnice se se staly ostudou probíranou v centrále NATO.

10.6.2019 v 13:15 | Karma článku: 17.91 | Přečteno: 496 | Diskuse

Vilém Barák

V každé obci jiné právo

Máme zákony, není však nikdo, kdo by je průběžně vymáhal. Takže v každé z více jak 6200 obcí platí jiná pravidla. Velice to připomíná středověk, kde každý feudál na svém území uplatňoval vlastní právo

3.6.2019 v 12:09 | Karma článku: 12.27 | Přečteno: 494 | Diskuse

Vilém Barák

Kdo kryje toky peněz okolo Velké ceny Brna?

Nikdo nemá zájem odkrýt karty ohledně peněz pro Velkou cenou Brna. Předchozí garnitura ve vedení města obsazená ANO, současná garnitura ODS, ministerstvo školství vyhazující milióny z našich daní ani jediní spravedliví Piráti.

29.5.2019 v 14:55 | Karma článku: 27.32 | Přečteno: 1145 | Diskuse

Další články z rubriky Politika

Marie Kolářová

Kdo má dostat přes držku

„Čtrnáctileté děti protestující proti změnám klimatu by měly dostat přes držku. Stávkují za něco, čemu nerozumí,“ zhodnotil aktivitu mladých Jaroslav Hanák, prezident Svazu průmyslu a dopravy.

18.7.2019 v 11:38 | Karma článku: 10.25 | Přečteno: 334 | Diskuse

Ladislav Cihlář

dítě je naším prezidentem, jeho hračkou je národ

Jméno našeho prezidenta se začíná skloňovat ve všech pádech. Zasahuje do chodu našeho státu, jako by byl jeho vládcem. Ztrácí kontrolu nad sebou.

18.7.2019 v 11:20 | Karma článku: 13.16 | Přečteno: 177 | Diskuse

Bohumír Šimek

Ursula von der Leyen

Zvolili jsme si novou předsedkyni evropského parlamentu. Vnímám ji jako moudrou, hluboce lidskou ženu, vstřícnou k životu, všem lidem a k funkční Evropské unii. Lepší jsme snad ani zvolit nemohli!

18.7.2019 v 10:24 | Karma článku: 10.32 | Přečteno: 363 | Diskuse

Petr Máj

ČSSD odhalena!

Aneb "všechno je jinak", jak s oblibou říkával Jan Werich. Také by ale mohlo jít o pouhé zamyšlení nad tím, kam až může zajít lidská nenávist.

18.7.2019 v 9:34 | Karma článku: 20.98 | Přečteno: 400 | Diskuse

Jan Dvořák

Osudový konec července. Řítí se oranžoví ministři do záhuby?

Červenec se přehoupl do druhé poloviny a nemilosrdně se přibližuje ke svému konci, kdy na politické scéně by mělo dojít k rozuzlení drásavého dramatu s výměnou ministrů kultury.

18.7.2019 v 9:17 | Karma článku: 10.43 | Přečteno: 165 | Diskuse
Počet článků 135 Celková karma 19.02 Průměrná čtenost 2089

Každý má právo hledat své štěstí, pokud to není na újmu jiným lidem. Vycházím ze zásady, že stát je tu pro občana a nikoliv naopak. Každý z nás má právo hodnotit, zda pravomoci vykonávané státem by nešly vykonávat lépe nebo jinak, například zda je nevrátit občanům. Neustále je třeba hledat, jak věci dělat levněji, rychleji, přesněji, prostě efektivněji.

Najdete na iDNES.cz